Disclaimer

Algemene voorwaarden
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Primakabin, gevestigd op de Patrijsweg 9, 4791 RV te Klundert info@primakabin.nl

Nummer KvK 20073626 Statutair gevestigd te Klundert.

Toegang tot en gebruik van de Smart Cabins website is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via deSmart Cabins website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Smart Cabins website (www.smart-cabins.com) en alle andere sites van Primakabin en van haar dochtermaatschappijen die door middel van links aan de Smart Cabins website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Smart Cabins website stemt u in met deze voorwaarden.

De Smart Cabins website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Smart Cabins en haar dochterondernemingen en diensten en produkten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie") worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Smart Cabins website bekende gegevens. Primakabin kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Primakabin instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel.

Primakabin kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Smart Cabins website en de voor de site gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Primakabin behoudt zich het recht voor om de Smart Cabins website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid
Primakabin en diens dochterondernemingen sluiten elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Smart Cabins website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Smart Cabins website.

Links
De Smart Cabins website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Primakabin evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectuele Eigendom
Primakabin en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.